X

Disclaimer

 

De pagina's op deze website zijn met grote zorg samengesteld door Dental Discount N.V. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen.

Dental Discount N.V. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke (in)direct voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Alle vermelde productnamen zijn handelsnamen of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Dental Discount N.V. worden gebruikt op andere websites en/of drukwerk. Het afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.